گرفتن هدیه نوزادی از ارث پدر بزرگ

پرسش

سلام درنوزادی من گوساله ای از طرف پدر بزرگم بدلیل نوه اول بودن به من هدیه شد .و خانواده پدری من میدانند .اما زمان فوت پدربزگم انرا از ارثیه ایشان برایم در نظر نگرفتند .سی سال از فوت پدر بزرگم میگذرد و تازگی برای مشخص کردن حدود زمینهای ارثی به محل زندگی پدر بزرگم رفتم و به یاد هدیه ام افتادم .ایا بدون دست نوشته ای از ایشان میتوانم گوساله ام را طلب کنم ؟نحوه محاسبه ان تا به امروز چگونه است ؟من اکنون 52 سال دارم. و گوساله نیز در همان سالها فروخته شده است.

0
shenel 10 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )