گرفتن پول نقدی که برای ضمانت گذاشته بودیم

پرسش

سلام من رو سال ۹۵ توی شیراز به دلیل شرب خمر گرفتن اونجا قاضی گفت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به صورت نقدی واریز کنید به حساب دادگاه تا آزاد بشی.پدرم مبلغ رو واریز کرد برای ضمانت من.حالا بعد از چند سال که هیچ نامه ای از طرف دادگاه شیراز نیومد من رفتم پرسیدم گفتن که تبرئه شدی.میخواستم بپرسم اون مبلغ رو چطوری باید بگیرم آیا حتما باید پدرم باشه چون اون مبلغ رو واریز کرده یا اگه خودمم برم بهم میدنش چون برای ضمانت من بوده

0
Saeediesazadeh 12 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )