یافتن ادرس طرف

پرسش

باسلام ودعای خیر

دردعوی حقوقی مطالبه سهم حدنصاب مالکانه علیه مسکن شهرسازی بعدازرسیدگی حکم بنفع من صادرشد مقدار  ۲۰ مترحدنصاب زمین بایددریافت کنم درصورتیکه باید ۲۰۰متردریافت میکردم که طی نامهمسکن شهرسازی نوشته که مقدار ۱۸۰ متر ان رابه دونفراشخاص معترض ثالث به استناد دستوردادگاه تحویل داده وازسهم من کسرشده است 

دونفر فوت شده ولی زمین راساخته وموجوداست بدون اینکه طرف دعوی اعتراض باشم

حالا میخام علیه دونفراقدام کنم هیچگونه ادرس ورثه انان راندارم. لطفا ارشادم بفرماید ازچه مجرای قانونی میتوانم گواهی حصروراثت یا اسامی ورثه انها را اخذ کنم  ممنون وسپاسگزارم

0
کیومرث 11 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )