یک مغازه داشتم که سه دانگ سه دانگ بوده سه دانگ دیگر مال مادر

پرسش

یک مغازه داشتم که سه دانگ سه دانگ بوده سه دانگ دیگر مال مادرم بود اون سه دانگ دیگر هم به من واگذار کرد به صورت وکالتی تام منظور در دفتر اسناد رسمی که دیگر هیچ سهمی از مغازه ندارد به طور کامل
و یک قولنامه دارم که بصورت شش دانگ که کل مبلغ مغازه به اسم من است
با این مدارک من تصمیم به فروش کردم بعد از فوت مادرم
البته فقط برگه وکالت رو دادم هنوز برگه قولنامه شش دانگ به قاضی ارائه ندادم
تجدید نظر دادم
اما قاضی به من 10 سال حبس داده فروش مال غیر تکلیف چیست
وراث قبل مرگ راضی بودن اما بعد ازمرگ درخواست مال کردن

0
احمد نصرتی 1 سال 117 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )