۱سلام دیه شکستن گردن ران وجراحی وپلاتین وبخیه۲تحت کشش وسوراخ

پرسش

۱سلام دیه شکستن گردن ران وجراحی وپلاتین وبخیه۲تحت کشش وسوراخ کردن استخوانساق پام وزنه گذاشتن۳ اسیب نسج نرم پیشانی۴ وپانزده مورد زخم که نوشته درحد حارصه دست وپا زانو ساق انگشت وارنج میخواستم بدانم حدودا دیه اش با ارش چقد میشود حدودا با ارش بگویید ممنونم خداخیرت بده

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Saeed 1 ماه 45 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. درمرد دیه رانم شکسته عکس فرستادم ممنون

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse