۱.کبودی زانوی راست و چپو مچ پای راستو شانه چپ۲.تورم شانه چپ۳.ساییدگی (حارصه)پشت دست راست

پرسش

سلام.
۱.کبودی زانوی راست و چپو مچ پای راستو شانه چپ۲.تورم شانه چپ۳.ساییدگی (حارصه)پشت دست راست و بازوی چپ ۴.شکستگی دنده های پنج و شش و هفت(محیط بر قلب)۵.شکستگی استخوان کتف چپ در ناحیه حفره مفصل شانه و زائده ی غرابی که تحت جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته شده میخواستم بدونم چند درصد میشه؟؟؟

0
09173243664 1 سال 164 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )