ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ 7 ﻣﺎﻩ ﻫﺴﺖ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ اﻭﻥ ﺁﻗﺎ

پرسش

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

ﻣﻦ 7 ﻣﺎﻩ ﻫﺴﺖ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ اﻭﻥ ﺁﻗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻥ ﺩاﺭﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩ اﺳﺖ ﺯﻳﺮ ﺩﻳﭙﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩاﺭﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩﻩ …ﻣﻫﺮﻳﻪ ﺭا اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻤﻨﻮﻉ اﻟﺨﺮﻭﺟﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ اﺯ اﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺭ اﺯﺩﻭاﺝ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢ و ﺩﺭ اﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﻓﺴﺦ ﺷﻮﺩ اﺳﻢ اﻭ اﺯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻡ ﭘﺎﻙ ﺧﺎﻫﺪ ﺷﺪ?

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
اﺭﻏﻮا 2 سال 157 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

 1. باسلام،درصورتی که بتوانید تدلیس در ازدواج را اثبات نمایید میتوانید فسخ نکاح کنید و درصورت باکره بودن اسم ایشون از شناسنامه شما حذف میشود.

  برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی می توانید از تلفن ثابت خود با 9099071439 تماس بگیرید.
  برای ارتباط با بخش فروش و راهنمایی در سفارش می توانید با شماره 02145116385 تماس بگیرید.
  برای مشاوره حقوقی از موبایل خود نیز می توانیدیک بسته مشاوره حقوقی را از لینک زیر انتخاب کنید و آنلاین پرداخت کنید
  مشاوره حقوقی تلفنی با موبایل پرداخت آنلاین

  پس از سفارش و پرداخت آنلاین یکی از مشاوران حقوقی ما با شما تماس خواهد گرفت و مشاوره حقوقی ارائه می دهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )