40 میلیون چک ضمانت از سال 90 تا 92 از کسی دارم که الان از ای

پرسش

40 میلیون چک ضمانت از سال 90 تا 92 از کسی دارم که الان از ایران رفته و به انگلس پناهنده شده. خانوادش هنوز ایران هستن. ولی می دونم هیچ دارایی ای اینجا به نام خودش نداره و همینطور هیچ حساب بانکی. از اونجا که حدود یک هفتست که به انگلیس رفته برای پناهندگی می خواستم بدونم می تونم حکم بدهکاری این شخص را به سفارت انگلیس اعلام کنم که مانع پناهندگی این شخص بشه؟ اصلا امکان اعلام رای دادهگاه مبنی بر بدهکاری شخص به سفارت گشورهای دیگه وجود داره؟

0
s.amin 3 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse