7سال پیش جدا شدم و مهریه من به صورت قسطی ماهی یک سکه پرداخت

پرسش

7سال پیش جدا شدم و مهریه من به صورت قسطی ماهی یک سکه پرداخت می شد در اخرین مراجه که کردم هر 5ماه یک سکه شده .ایا جای اعتراض دارم یا خیر .

0
خ.بختیاری 3 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )