ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

طالق به اراده مرد

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را بنماید(ماده 1133 ق.م) یعنی شوهر بخواهد زن خود را طالق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختالف به داوری اقدام به اصالح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد، دفتر طالق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طالق و ثبت اقدام خواهد کرد
ضمانت اجرای طالق بدون اجازه دادگاه:

  • شوهر: اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طالق نماید به حبس از 1 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد (ماده 10 قانون حمایت خانواده)
  • سردفتر: سردفتر اگر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طالق نماید به حبس از 1 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و از سردفتر خاطی سلب صالحیت خواهد گردید (ماده 10 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370)

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )