ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

نمونه قرارداد بیمه آتش سوزی 2

بیمه نامه

آتش سوزی                              شرکت سهامی بیمه ……………………

شرکت سهامی بیمه ایران طبق پیشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه: صنعتی

محل مورد بیمه

شماره بیمه نامه                                                             تاریخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمایندگی

مدت بیمه                تاریخ شروع                                    تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حریق، انفجار، صاعقه، زلزله، آبدیدگای ناشی از ترکیدگی لوله های آب- ضایعات ناشی از برف و باران
شرح مورد بیمه: ارزش و مورد بیمه نرخ
مورد بیمه عبارتست از کلیه ساختمانها، ماشین آلات، لوازم و تجهیز اداری و آزمایشگاهی، موجودی مواد اولیه کالای در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بیمه گذار فوق الذکر بوده و یا بطور امانی یا حق العملکاری در اختیار ایشان می باشد واقع در کارخانه شرکت ……………. به آدرس محل مورد بیمه بشرح ذیل:

1- کلیه ساختمانها و تاسیسات به ارزش:

2- کلیه ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و تجهیزات اداری آزمایشگاهی و رستوران به ارزش:

3- موجودی مواد اولیه، کالای در دست ساخت و ساخته شده کلا به ارزش:

4- حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ:

 

 

 

 

 

000/000/000/2

 

000/000/000/24

000/000/000/2

 

 

000/000/20

 

 

 

 

 

22/2

 

22/2

22/2

 

 

11/1

3% عوارض شهرداری: -/210/588 ریال جمع به عدد 000/000/020/28  
جمع کل سرمایه به حروف:    
مبلغ حق بیمه به حروف: 710/770/62  

 

 

توضیحات منضم به بیمه نامه آتش سوزی

 

توضیحات مربوط به بیمه نامه آتش سوزی شماره …………….. که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد به شرح زیر:

 

توضیحات:

  • نرخ حریق، صاعقه، انفجار 7/0 در هزار، زلزله 4/1 در هزار، ضایعات ناشی از برف و باران 2/0 در هزار- ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله های آب 2/0 در هزار می باشد.
  • بنا به اظهار بیمه گذار سازه ساختمان مورد بیمه از اسکلت فلزی می باشد.
  • با عنایت به ماده 13 شرایط عمومی مندرج در ظهر بیمه نامه خسارتهای مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می باشد و استثنای زمین لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرایط مذکور شاغل این بیمه نامه نخواهد بود. ضمنا از خسارتهای ناشی از زلزله 15% به عنوان تعهد بیمه گذار (فرانشیز) کسر خواهد شد.
  • حداکثر تعهد شرکت بیمه گر در ارتباط با خسارات ناشی از زلزله وارده به مورد بیمه معادل 80% مبلغ بیمه شده خواهد بود.
  • فرانشیز خسارات ناشی از ترکیدگی لوله های آب و ضایعات ناشی از برف و باران10% مبلغ خسارت و حداقل 000/50 ریال در هر حادثه می باشد.
  • بند3 بیمه نامه تابع شرایط مخصوص بیمه موجودی کالا به صورت شناور(اضهار نامه ای و دریافت 50% حق بیمه در ابتدای دوره) می باشد که یک نسخه از شرایط مذکور ضمیمه بیمه نامه بوده و جزء لاینفک آن می باشد بیمه گر موافقت می نماید که بیمه گذار مبلغ 000/220/2 ریال از حق بیمه و 000/21 ریال از عوارض شهرداری بند فوق را نقدا و باقی مانده آنرا که معادل 50% حق بیمه مذکور می باشد در پایان دوره و پس از محاسبه حق بیمه قطعی پرداخت نماید.
  • بیمه گر موافقت می نماید بیمه گذار مبلغ 410/529/12 ریال از حق بیمه را نقدا و ما بقی را در 8 قسط 000/000/6 ریالی به سررسیدهای ………….. الی …………………… پرداخت نماید چنانچه هر یک از اقساط مذکور در سررسیدهای معینه پرداخت نشود بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بیمه را نخواهد داشت.
  • گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه با نفت، گاز، گازوئیل و برق مجاز می باشد.

 

 

*********

درباره نیکنام

Leave a reply

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )