ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

دسته بندی پرسش : نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

تاریخ : .......... شماره : ..........   قرارداد اجاره خودرو   این قرارداد  ................ از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............ و ........  به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت) به آدرس ................................................................. منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده ...

خواندن ادامه پرسش

( قرارداد اجاره به شرط تمليك )     مخصوص طرحهاي صنعتي(در مواردي كه مستحدثات و يا ماشين آلات كارخانه وثيقه مي باشد) بين امضا كنندگان ذيل: الف- بانك .............................(مشخصات كامل ذكر گردد) كه از اين پس در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از ...

خواندن ادامه پرسش

  فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات (موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران)   معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                            ع – 130 (6-82)معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي   1 – نام دستگاه (كارفرما) :     2 – ...

خواندن ادامه پرسش

بسم  الله الرحمن الرحيم ‌«    قرارداد اجاره اماكن ورزشي »   این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر ...

خواندن ادامه پرسش

بسم  الله الرحمن الرحيم ‌«    قرارداد اجاره اماكن ورزشي »   این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر ...

خواندن ادامه پرسش

بسمه تعالي   قــــرارداد اجـــاره سالـــن   اين قرارداد ………………… به نمايندگي  از سوي آقاي ……………………. بعنوان طرف اول و آقاي  ..................................   فرزند  ......................   شماره شناسنامه ..............     نماينده شركت/ اداره   ...........................................  آدرس ............................................................  شماره تماس :  .......................................  همراه :  .......................................  بعنوان طرف دوم منعقد ...

خواندن ادامه پرسش

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري شماره .......................   1- موضوع قرارداد: چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد. 2- محل كار: كشور            استان                شهرستان                 شهر              روستا 3- صاحبكار: نشاني:                                                                               تلفن:

خواندن ادامه پرسش

قراردادهاي بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي (مستلزم بستري شدن در بيمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي)   تاريخ صدور: ....................................      تعداد: حدود .................................. نفر تاريخ شروع قرارداد: ........................      حق بيمه ساليانه: ........................... ريال تاريخ انقضاي قرارداد: ...

خواندن ادامه پرسش

  قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت *********   تاريخ شروع: ........................... تاريخ انقضاء: ...........................    حق بيمه ساليانه: .................................. تاريخ صدور: ........................... تعداد بيمه شدگان: .............................. اين قرارداد بين شركت  ........................... به نشاني: ................................................................................. كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه  ................... ...

خواندن ادامه پرسش

نمونه بعضي از انواع قراردادهاي بيمه نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت **********   شماره قرارداد عمر: تاريخ صدور: تاريخ شروع: تاريخ انقضاء: تعداد بيمه شدگان: حق بيمه سالانه: ........................... ريال بين شركت .................... به نشاني تهران، خيابان ....................................... كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود ...

خواندن ادامه پرسش